Jak wykonać iniekcję płynem Ceresit CO 81

2015-07-08

Iniekcję wykonuje się dwoma sposobami. W przypadku silnie zawilgoconych murów do otworów wywierconych w murze zaleca się wprowadzenie płynu pod ciśnieniem za pomocą pompy iniekcyjnej. W przypadku murów średnio i lekko zawilgoconych można wprowadzić płyn metodą grawitacyjną czyli pozwolić mu powoli wnikać w strukturę muru.

O czego zacząć ?

Przed przystąpieniem do iniekcji należy skuć uszkodzone tynki co najmniej 80 cm powyżej strefy zawilgocenia lub zasolenia i oczyścić powierzchnię muru. Otwory iniekcyjne należy nawiercić co 15-16 cm w jednym rzędzie. Lepsze rezultaty
osiąga się przy odwiertach ?mijankowych? w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm

Otwory przy metodzie grawitacyjnej powinny mieć średnicę  30 mm i należy nawiercić je w dół pod kątem 30-45° do poziomu. Nawiercenie takich otworów najlepiej skonsultować z inżynierem budownictwa lub projektantem budynku.

Otwory przy metodzie ciśnieniowej powinny mieć średnicę od 12 do 18 mm, a kąt nachylenia 0-30°.  Do wiercenia najlepiej używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywołują jak najmniejsze wstrząsy.

 

Po nawierceniu otwory należy oczyścić z pyłu. Puste, wewnętrzne przestrzenie murów, miejsca pęknięć, niecałkowicie wypełnione spoiny, oraz nawiercone otwory powinno się wypełnić rzadką zaprawą cementową z dodatkiem Ceresit
CO 84 lub tynkiem Ceresit CR 61 o półciepłej konsystencji. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, należy ponownie wywiercić otwory iniekcyjne.

W metodzie grawitacyjnej do otworów wprowadzić lejki iniekcyjne do których wlewamy płyn. Iniekt uzupełnia się w otworach przez minimum 24 godziny. Po zakończeniu iniekcji, następnego dnia można wypełnić otwory zaprawą CX 15.

Przy iniekcjach ciśnieniowych stosuje się urządzenia nasycające mur pod ciśnieniem od 0,2 do 0,7 MPa. W oczyszczonych otworach należy osadzić wybrane końcówki iniekcyjne ( pakery ) i rozpocząć iniekcję. Prowadzi się ją aż do ustania wnikania i gwałtownego wzrostu ciśnienia w układzie. Równolegle należy kontrolować zużycie wtłaczanego materiału (średnio 10-15 l/m?). W przypadku gwałtownego wnikania iniektu w otwory, należy przerwać iniekcję a w otwory wprowadzić rozrzedzony tynk renowacyjny CR 61. Aby tynk nabrał odpowiednich właściwości należy odczekać kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie nawiercić otwory w celu kontynuowania iniekcji.

Zakończenie prac

Po zakończeniu wchłaniania płynu w mur należy oczyścić otwór z resztek płynu i wypełnić powłoką wodoszczelną CR 65. 

Tak wykonana iniekcja wytworzy trwałą ochronę przeciwwilgociową.

Zobacz naszą ofertę produktów do osuszania muru.


Masz jeszcze inne pytania dotyczące tej metody ? Nasi eksperci czekają na nie od poniedziałku do piątku pod numerem 600994916.

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2015
pixel