Renowacja elewacji, naprawa tynku zewnętrznego

( ilość produktów: 40 )

Podstawowym rodzajem produktów do renowacji starego domu są płyny do iniekcji. Służą one do wykonywania wtórnej izolacji przeciwwilgociowych i wzmacniania podłoży utworzonych na podstawie zaprawy cementowej. Dodatki napowietrzające sprawdzają się przy pracach związanych z nakładaniem napowietrzanych tynków na zasolone i zawilgocone ściany budynków. Takie dodatki zapobiegają wnikaniu wody i wykwitom solnym, a także poprawiają paro przepuszczalność i urabialność. Istnieją również specjalne zaprawy do wykonywania odlewów sztukatorskich oraz takie do tworzenia profili ciągnionych, gzymsów i ich renowacji. Często przydatne bywają również zaprawy do renowacji cegieł, kamieni naturalnych, piaskowców lub starych tynków, co daje możliwość odtworzenia ich pierwotnego kształtu.

O tym, że mury wymagają renowacji świadczą ciemniejsze przebarwienia, mówiące o zawilgoceniu powierzchni, a także solne wykwity. Zanim jednak zostaną rozpoczęte prace, należy dobrze zdiagnozować problem, co pozwoli na wybór odpowiedniego systemu renowacji elewacji.

Naprawa tynku zewnętrznego jest oparta na kilku elementach. Kolejno, w tym przypadku, następują bowiem obrzutka, tynk podkładowy oraz tynk renowacyjny, który ma zdolność do odprowadzania wilgoci z murów. W czasie wykonywania prac, szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe przygotowanie podłoża. Stary, wilgotny tynk trzeba usuną z mury, a spoiny powinny być wydrapane i oczyszczone. Jeśli okaże się, że mury zawierają uszkodzone cegły, mające wpływ na trwałość konstrukcji, to trzeba je zamienić na nowe, a wszelkie pęknięcia muszą zostać naprawione.    

pixel