Hydroizolacja dachów, izolacja poddasza

( ilość produktów: 17 )

Woda jest wrogiem konstrukcji budynków. Dłuższy kontakt z wilgocią poszczególnych elementów budynku (dach, ściany oraz piwnica) źle na nie wpływa. Materiały budowlane mogą zmniejszyć swoją wytrzymałość mechaniczną oraz właściwości termoizolacyjne lub ulec degradacji. Konsekwencją tego jest na przykład utrata ciepła przez dom, co powoduje wzrost kosztów eksploatacji, a nawet zagrożenie dla konstrukcji budowli. Każdy element jest domu jest narażony na niszczące działanie wody. W przypadku dachów, należy dbać o ich ochronę zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz.

Dach składa się z więźby, warstw izolacyjnych oraz pokrycia dachowego. W zależności od tego, z jakim rodzajem dachu mamy do czynienia, pod warstwą poszyciową aplikuje się dodatkowe zabezpieczenia, czyli warstwę hydroizolacyjną z papy, folii lub wstępnego krycia lub papy. Ponad to, od wewnątrz warto zamontować paroizolację. Stanowi ona ochronę więźby przed wilgocią znajdującą się w domu.

W przypadku izolacji dachu płaskiego najczęściej stosuje się papy zgrzewalne wzbogacone dodatkami uszlachetniającymi. Dzięki mocnym osnowom z tkaniny szklanej albo włókniny poliestrowej, trwałość takiej izolacji szacuje nawet na 55 lat. Inny materiał do hydroizolacji dachu płaskiego to folia wykonana z EPDEM, PVC  lub ich pochodnych. Materiał ten sprawdza się najlepiej na dachach wklęsłych i zielonych, a także w przypadku izolacji tarasów.

Na dachy skośne, których kąt nachylenia jest nie mniejszy niż 20o, w celu izolacji dachowej, nakłada się folię wstępnego krycia. Jest ona paroprzepuszczalna, dzięki czemu umożliwia odparowanie wilgoci. Zabezpiecza ona konstrukcję dachu i wełnę mineralną przed szkodliwym działaniem wody.  

pixel