Tynk renowacyjny

( ilość produktów: 16 )

Podciąganie wilgoci w budynkach najczęściej spowodowane jest przez problemy z poziomą izolacją między fundamentem a ścianami. W nowych budowlach główną przyczyną jest wadliwie wykonana izolacja pozioma. Natomiast w starszych budynkach może być tak, że izolacja pozioma wcale nie została wykonana. W takim wypadku wilgoć może być bez żadnych przeszkód podciągana z gruntu przez fundamenty i dalej iść do ścian. Czasem na działce mogą wystąpić zmiany poziomu wód gruntowych, a wtedy izolacja, która spełniała swoją rolę, okazuje się być niewystarczająca.

Zawilgocenie murów budynku prowadzi do pojawienia się soli. Jeśli są w stanie suchym, nie są szkodliwe, ale rozpuszczone, zaczynają się przemieszczać wraz z wodą w kierunku powierzchni, na której odparowują (wysychają). Następuje wówczas krystalizacja, a powstałe kryształy mechanicznie niszczą powłoki tynkarskie i malarskie. Do odnowienia ściany, która uległa takim zmianom, nie używa się tradycyjnych tynków wapiennych, gdyż nie są one skuteczne, a tynki cementowe mogą nawet zaszkodzić oraz przyspieszyć niszczenie muru. Specjalnymi produktami przeznaczonymi do tego typu prac są opisane niżej materiały.

Tynk renowacyjny na wilgotne ściany

Tynki renowacyjne wyróżniają się porowatą strukturą oraz wysoką paroprzepuszczalnością. Dzięki temu, znakomicie sprawdzają się w wielu sytuacjach, gdy pojawia się problem zbyt dużej wilgotności. Choć nigdy nie zastąpią one prawidłowo wykonanej instalacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, okażą się bardzo przydatne gdy źródło zawilgocenia zostanie usunięte. Tego typu materiały wpływają na przyspieszenie procesu osuszania ścian i umożliwiają wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Tynk renowacyjny pozwala zatem przywrócić dawną świetność pomieszczeniu, dlatego bardzo często wykorzystuje się go w obiektach o charakterze zabytkowym oraz w budynkach, które zostały dotknięte powodzią.

Ma on właściwości, które sprawiają, że wyjątkowo dobrze nadają się do naprawiania ścian, które są zawilgocone: wchłaniają wilgoć, która znajduje się w murze oraz oddają ją do otoczenia jako parę wodną. Jednocześnie magazynują w sobie szkodliwe sole, a także nie dopuszczają do powstawania na powierzchni nieestetycznych wykwitów. Tynk renowacyjny to w rzeczywistości zmodyfikowany tynk cementowo-wapienny. W wyniku owych modyfikacji, uzyskał on bardziej porowatą strukturę. Opisywany materiał nie wpływa na zmianę wyglądu zewnętrznego powierzchni, czyniąc ją gotową do malowania.

Tynk renowacyjny wewnętrzny i zewnętrzny - dodatkowe informacje

Tynk może być nakładany w jednej lub dwóch warstwach. Pierwsza opcja jest możliwa w przypadku średnio zawilgoconych ścian, z niewielkimi wykwitami solnymi. Grubość pojedynczej warstwy to zwykle około 20 mm. Jeśli sytuacja jest bardziej skomplikowana, co przejawia się dużym zawilgoceniem i zasoleniem, konieczny jest tynk dwuwarstwowy. W tej sytuacji pełni on zarówno funkcję podkładu, jak i warstwy wierzchniej. Cena tynku renowacyjnego to zwykle koszt rzędu kilkudziesięciu złotych za worek.

Pory zbierające sole mają ograniczoną pojemność i z tego powodu tynk renowacyjny starcza mniej więcej na 20-30 lat. Po upływie tego czasu, jeśli izolacja nie zostanie wykonana, tynk renowacyjny należy wymienić. Zaletą tynków renowacyjnych jest także możliwość stosowania na mokrych murach. Pozwalają one ułożyć warstwy wykończeniowe zanim ściany wyschną.

pixel