Klej cementowy, klej na bazie cementu

( ilość produktów: 24 )

Kleje do płytek produkowane są przeważnie w postaci suchych mieszanek, które na budowie miesza się z wodą. Jeden z rodzajów klejów do klejenia płytek to kleje cementowe, które w swoim składzie mają cement (szary lub szlachetniejszy, czyli biały), wypełniacze mineralne (umożliwiają one układanie zaprawy grubszą warstwą), polimery (nadają one elastyczność) oraz środki modyfikujące (decydują one o szybkości wiązania). Kleje cementowe należy zmieszać z wodą lub ciekłym składnikiem bezpośrednio przed użyciem, a następnie aplikować. O parametrach wytrzymałościowych kleju cementowego oraz jego właściwościach roboczych, a także o łatwości aplikacji decydują dodatki. Najważniejsze właściwości zawdzięczają one cementowi, który jest głównym ich składnikiem. W przypadku trudnych lub krytycznych podłoży, które odkształcają się w kontakcie z różnego rodzaju obciążeniami oraz poddane są działaniu naprężeń, o trwałości klejenia decyduje stopień zmodyfikowania zaprawy przy użyciu dodatków chemicznych. Również okładziny z płytek niskonasiąkliwych (np. gresowe, spieki, marmury itp.) stawiają zaprawie klejącej większe wymagania.

O wytrzymałości połączenia decyduje w takim wypadku ilość i jakość polimerów w kleju. Jeśli chodzi o kleje cementowe jednoskładnikowe, dodatkiem poprawiającym przyczepność są redyspergowalne żywice tworzyw sztucznych, które dodawane w postaci suchego proszku i mieszane wraz z innymi składnikami. Do klejów dwuskładnikowych dostarczane są one jako płyn zarobowy. Gdy nałożymy klej na podłoże wytwarzają się dodatkowe mostki sczepne, które pozwalają na przeniesienie naprężeń na styku warstw. Powstają wtedy dwa rodzaje wiązań: jedno cementowe - słabe oraz drugie, polimerowe, decydujące o jakości połączenia. Uzupełniają się one nawzajem i tworzą wspólnie trwałe połączenia nawet z tak wymagającym podłożem, jakim jest szkło. Podwyższona zawartość polimerów wpływa pozytywnie na zwiększenie elastyczności kleju, dzięki czemu możliwe jest przeniesienie najbardziej niebezpiecznych naprężeń rozwarstwiających i ścinających na styku podłoże-klej.

pixel