Ciężka izolacja przeciwwodna

( ilość produktów: 7 )

W sytuacji, kiedy wody gruntowe na stałe stoi i poziomie powyżej podłogi piwnicy, trzeba wykonać ciężką izolację przeciwwodną. W takich przypadkach, ochrona przed wodą, powinna bardzo szczelna, ale także odporna na ciśnienie, które jest wywierane przez ciągły napór wody. Zastosowanie tylko materiałów izolacyjnych o właściwościach wodoszczelnych może czasem nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Z tego powodu, często spotykanym rozwiązaniem jest zaprojektowanie budynku w ten sposób, że również ściany i podłogi są wodoszczelne.

Ponieważ fundamenty wykonuje się używając zbrojonego betonu o właściwościach wodoszczelnych betonu, ważne jest, aby całość konstrukcji stanowiła bryłę monolityczną, co ma ogromny wpływ na przeciwdziałanie naporowi wody. Izolację typu ciężkiego wykańcza się papą albo folią, która ułożona jest po zewnętrznej stronie ścian. Tak wykonana izolacja fundamentów zapewnia skuteczną ochronę nawet w przypadku działania wody pod ciśnieniem.

Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego dzieli się na izolację pionową oraz poziomą. Pierwsza z nich chroni przed dostawaniem się wody przez ściany w górę, czyli przed podciąganiem kapilarnym. Pionowa izolacja ciężka, zabezpiecza natomiast fundamenty budynku przed naporem wody. Najważniejszą zasadą w tej sytuacji jest staranne i szczelne połączenie obu rodzajów izolacji. W przeciwnym wypadku, istnieje prawdopodobieństwo, że ściany fundamentów zostaną zawilgocone, co może skutkować dużymi szkodami oraz wiązać się z późniejszymi kosztownymi i poważnymi pracami remontowymi.

pixel