Zaprawa sztukatorska / zaprawa do sztukaterii

( ilość produktów: 4 )

Zaprawa sztukatorska jest przeznaczona do wygładzania i wykańczania detali architektonicznych i profili ciągnionych. Stosuje się ją również jako materiał do naprawy starych elementów sztukatorskich, wiązanych cementem. Zaprawa do sztukaterii stosuje się do prac zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych oraz do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz.

Z wykorzystaniem zapraw sztukatorskich możemy wykonywać nowe elementy (np. profile ciągnione, gzymsy, lizeny, rustyki), albo reprofilować istniejące elementy, boniować, wykonywać zaokrąglenia, kształtować ciosy kamienne i uzupełniać ubytki w murach.

Oprócz uniwersalnych zapraw sztukatorskich, możemy spotkać materiały bardziej specjalistyczne. Przykładem mogą być zaprawy sztukatorskie to wykonywania odlewów, które charakteryzują się bardzo dobrą rozpływnością, a także specjalne produkty do wykonywania elementów ciągnionych, albo takie, które są przeznaczone do obiektów zabytkowych. Na rynku dostępne są też produkty zróżnicowane pod względem uziarnienia: drobnoziarniste lub gruboziarniste.

W celu dokonania wyboru odpowiedniej zaprawy sztukatorskiej, która dobrze sprawdzi się do zrealizowania naszych zamierzeń, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jakie cechy powinien posiadać produkt przez nas poszukiwany. Aby zaprawa mogła być skutecznie wykorzystywana, powinna posiadać kilka cech:  być łatwa w aplikacji i obróbce, trwała, wytrzymała na ściskanie, hydrofobowa, nienasiąkliwa, paroprzepuszczalna, a także charakteryzować się niewielkim skurczem, lub być bezskurczowa.      

pixel