Izolacja typu lekkiego

( ilość produktów: 2 )

Jeżeli mamy w planach wybudowanie postawienie domu na gruntach, które są łatwo przepuszczalne, np. na piaskach lub żwirach, gdzie lustro wód gruntowych jest na poziomie poniżej poziomu posadowienia fundamentów, nie będzie konieczne zastosowanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej i można wykonać izolację typu lekkiego, której wykonanie jest mniej kosztowne i łatwiejsze. Powstaje ona poprzez ułożenie pojedynczej warstwy folii izolacyjnej lub papy albo trzech warstw powłoki z materiału asfaltowo-kauczukowego na ścianach fundamentów. W przypadku izolacji lekkiej, pod podłogą piwnicy należy ułożyć dwie warstwy folii oraz szczelnie połączyć się je z izolacją ław.

Czasem, gdy izolacja lekka nie wystarcza, zastosowanie znajduje izolacja średnia. Takie rozwiązanie wykorzystuje się w przypadku gruntów, które są spoiste i o słabej przepuszczalności, np. gruntów gliniastych, a także w miejscach, w których poziom wód gruntowych zmienia się okresowo. Hydroizolacja taka wykonywania jest  z dwóch warstw papy oraz lepiku lub folii ułożonej na ścianach piwnicy. W celu zabezpieczenia przeciwwodnego na podłodze używa się dwóch warstw papy podkładowej zgrzewanej lub klejonej. W przypadku takie izolacji, zalecane jest również, aby wraz z nią, wokół domu szło wykonanie drenażu opaskowego. Skuteczne będzie w tej sytuacji użycie papy oraz folii tłoczonej, ponieważ rozwiązanie takie daje szybki odpływ wody. Izolacja typu średniego nie znajduje zastosowania w wypadku, kiedy woda napiera na fundamenty domu w sposób ciągły.

pixel